į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Jogų anekdotai

Mokinys:

- Koks laikas tinkamiausias praktikuoti jogą?

Mokytojas:

- O kas yra laikas?
 

 

 
 

Daktaras:

-Ar seniai jūs kenčiate nuo beprotystės?

Jogas:
-Aš ne kenčiu, aš mėgaujuosi ja.

 

 

 
 

Gal praktikuosiu jogą. Kokių jų čia būna?

- Hatha joga? Per sudėtinga. Tos asanos...

- Mantra joga? Balsą dar pertempsiu...

Mano variantas – Nidra joga!

- Nors pamiegosiu!

 
 

- Kaip tapti laimingu?

- Nustoti laukti.

 
 

Minioje prie šventyklos pasigirdo džiaugsmingas šauksmas:

- Broliai, seserys, aš vėl galiu vaikščioti!!!

- Papasakokite plačiau – kaip įvyko toks stebuklas?

- Man ką tik pavogė mašiną!

 
 

- Kodėl jogai miega ant vinių?

- Todėl, kad nuo medsraigčių sunkiau atsikelti.  

 
 

Vienoje Delio gatvių vienuolis stebi vaikiną, kuris niekaip negali užvesti motociklo.

Vaikinas pyksta ir barasi:

- Velniai jį griebtų!

Vienuolis prieina arčiau ir taria pamokslaudamas:

- O tu vietoj keiksmažodžių sakyk „Padėk man, Dieve!“

Vaikinas taria: „Padėk man, Dieve!“. Motociklas iš karto užsiveda ir jis nuvažiuoja.

- Kas per velniava! – surinka vienuolis.

 
 

Ateizmo pamoka mokykloje.

Mokytoja:

- Vaikai, pakelkite galvą aukštyn ir garsiai šaukite : „Dievo nėra!“

Čia ji pastebi, kad vienas jogo vaikas tyli.

- Kodėl tu nešauki kaip visi?

- Na, jeigu ten nieko nėra, tai ko čia rėkti? O jeigu yra, tai kam gadinti santykius...

 
 

Ateina jaunas žmogus pas patyrusį jogą ir klausia:

- Kaip tapti tikru Šventuoju?
- Reikia atsisakyti visų malonumų, - atsako jam jogas. – Studijuoti šventraščius, medituoti, kentėti nepriteklių, skurdą ir šaltį... ir taip iki penkiasdešimties metų.
- O po to?
- O po to – priprasi!

 
 

Vienas jogas atvyko į Himalajus ieškoti Guru. Jis rado išminčių, kuris gyveno oloje su keletu savo mokinių ir paprašė leisti tapti jo mokiniu. Guru atsakė:

- Gerai, - tu gali čia pasilikti, bet mes praktikuojam Mauną (tylėjimo praktiką). Todėl galime ištarti tik du žodžius per dvylika metų.

Kandidatas sutiko. 12 metų praleido praktikuodamas jamą, nijamą, pranajamą, asanas, meditaciją. Po dvylikos metų jam leido pasakyti du žodžius. Jis tarė:

- Blogas maistas.

Tas buvo išgirsta ir jo maistas pagerėjo. Vėl po dvylikos metų jam leido ištarti dar du žodžius. Jis tarė:

- Nepatogus gultas.

Nuomonė buvo išgirsta ir jis gavo papildomą antklodę. Vėl po dvylikos metų jis tarė:

- Aš išeinu.

Guru jam atsakė:

- Puiku. Nieko tu čia ir nedarei, tik skundeisi.

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   sekantis  >>