į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Laisvalaikiui
Dangaus laivai

Melsvam vaikystės spinduly,

Tykiam drugių pavėsy,

Biro dangaus laivai balti,

Žemėn bures ištiesę.

 

Švelniai lytėjo jos žalias akis,

Plaukė sidabro skruostais,

Skrido virš lūpų, kur degė ugnis,

Krito širdin ir ją paglostė.

 

Dangaus laivai nuplovė ugnį,

O tikrą, jauną, uždegė širdy –

Juk tai svarbiausia, ką ir turi

Turėti žemė mūsų atminty.

Simona Gavelytė