į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Laisvalaikiui
Jausmai

Chaotiškame pasaulyje, kasdien vydamiesi laiko šešėlį, tampame spektakliu sau ir kitiems. Jame atvaizduojame tikrąjį pasaulį, kuriame žmonių galvos šviesesnės už vasaros dangų bei akinantį viduržiemio ledą, kuriame svajonės skaidrios lyg upokšnis kalnuose ir dangun skrenda taip pat lengvai, kaip pienės pūkas, šokdinamas vėjo. Šie miražai kyla iš retų, tyro jausmo pripildytų gyvenimo akimirkų, sapnų bei prisiminimų.

 

Atrodo, pasaulyje iš tikrųjų galią turi tik jausmai. Šie keičia viską, kas aplinkui, papildo patys save bei vienas kitą. Jausmai – lyg variklis, motoras, ratelis ar rūpestingos rankos, sukančios kiekvieno gyvenimą lyg vandens malūną. Jie puikiai apibūdina žmogų, jo prigimtį ir esybę, norus, išgyvenimus – viskas pagrįsta išorinių ar vidinių jutimų pagrindu.

 

Kai gyvenime – daugybė chaoso, didžiausia prabanga tampa tiesiog tikrumas. Atviras bei nuoširdus laikas, žmogus, mintys – štai kas atidengia slaptingo, tikrojo gyvenimo šydą ir kas vėliau kuria miražus kasdienybės spektakliui.

 

Žmones galima prilyginti jausmams. Kiekvienas kuriame savo ir kito gyvenimą, sukdamiesi lyg tas pats vandens malūnas ir banguodami lyg jūra. Bangoms nuslūgus, pasigendame savo pačių tikrumo. Plojame svetimiems spektakliams, kartu vaidindami savajame. Tačiau kažkas viduje tyliai dūsauja, laukdamas potvynio, nuplaunančio purvą ir nuskaidrinančio akis.

 

Kiekvieno gyvenimo jūra skirtinga. Sunkiai nuspėjama ar rami, nuslūgstanti dažniau ar rečiau, greitai prisipildanti naujo vandens ar ištroškusi, didelė ar maža – tai neturi didelės reikšmės palyginti su tuo, jog ji nepaliaujamai kinta. Suvokęs tai, žmogus pamils viduje plytinčią jūrą ir su ja susidraugaus.

 

Simona Gavelytė