į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Laisvalaikiui
Pavasario laumės

Pavasario saulės pirmos

Pabučiuoti debesys mainos,

Glosto žemę šešėliais tylos,

Kuriuos girdisi laumių dainos.

 

Laumės plaukus šukuoja ledais,

Pralaužtais iš upokšnių ir jūrų,

O vėliau pasileidžia laukais,

Kad uždegtų žemėj naują ugnį.

 

Laumės bėga, pameta kojas,

Vėjo nešamos kelia paukščius,

Drebulių viršūnėmis groja,

Žemėn plaiksto saulės rūbus.

 

Laumės sprogsta nauja gyvybe,

Auga mėlyna miško skraiste,

Šiltu vėju sukas smėlyne,

Pirma gerve girdis raiste.

 

***

Palydėtos mėnulio jos plaukia

Rūkų valtimis tamsiais laukais,

Palikdamos žemę, kuri laukia,

Kol laumės vėl apipins plaukais.

 

               Simona Gavelytė