į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Pasakojimas apie nepaprastą moters jėgą

Į išminčių kreipėsi moteris. Jai reikėjo patarimo. Jos vyras, kažkada buvęs labai mylintis ir švelnus, buvo pašauktas į karą. Iš jo grįžo gyvas ir sveikas, bet jau visiškai kitas žmogus. Jis buvo užsidaręs, šiurkštus, grubus. Šeimoje tvyrojo įtampa.

 

Moteris buvo nusivylusi. Tokiu savo skausmu ji pasidalijo su išminčiumi. Išminčius tarė jai:

- Yra vaistas, galintis tau padėti. Galiu tau jį pagaminti. Bet tam reikia tigro ūso. Jeigu sugebėsi jį gauti, tau padėsiu.

 

Moteris nuėjo namo. Širdyje ruseno viltis. Atėjus nakčiai, namiškiams sumigus, moteris pagamino ėdalą tigrui ir išėjo iš namų. Atėjusi prie kalno, kur buvo tigro ola, ji iš tolo žiūrėjo į tigro olą, rankose laikydama ėdalą. Iš tamsos į ją žvelgė tigro akys. Taip jie žiūrėjo vienas į kitą visą naktį.

 

Kitą naktį moteris vėl nuėjo prie olos. Situacija kartojosi. Tigras žiūrėjo į moterį, neišlįsdamas iš olos. Taip praėjo dar keletas naktų. Bet vieną kartą tigras išlindo lauk. Kas naktį jis vis artinosi prie moters arčiau ir arčiau. Kartą jis atėjo taip arti, kad palenkė galvą į dubenį ir pradėjo ėsti moters atneštą maistą. Tą akimirką moteris pasakė:

 

- Atleisk man, brangusis tigre, bet reikia vieno tavo ūso. Sulig tais žodžiais ji ir išrovė tigro ūsą.

 

Su džiaugsmu atbėgusi pas išminčių, sušuko:
- Pažiūrėk, man pavyko! Greičiau pagamink man vaistą!

 

Išminčius atsakė:
- Tau nereikia jokio vaisto. Tu viską padarei pati. Jeigu savo gerumu, švelnumu, kantrybe ir gudrumu tu sugebėjai prijaukinti laukinį žvėrį, sugebėsi pakartoti tai ir su savo vyru...