į pradžią turinys susisiekite  
Tinklapio naujienos
„Karana krama“ – kaip hatha jogos judesio kultūra

XX amžiaus pradžioje Sri Krishnamacharya, mokydamas jogos, taip pat naudojo šiuos judesius. Terminą „krama“ vėliau vartojo ir Krishnamacharya mokiniai Desikachar, Mohan, Ramaswami.

„Karana krama“ – tai iki asanų vedanti „tam tikra seka atliekamų judesių praktika“...

 
 
II Kario poza (Virabhadrasana II)
II Kario poza (Virabhadrasana II)

Kario poza padeda tvirčiau stovėti ant žemės visomis prasmėmis – suteikdama daugiau jėgos, pasitikėjimo, savigarbos. Juk karys yra stiprus, kantrus, ramus, žinantis.

Ramiai kvėpuokite. Atraskite šios asanos teikiamą patogumą, komfortą, tylą.
Ne visada tai tinka depresinės nuotaikos žmonėms...

 
 
Pasirinkimas

Gyvūnų elgsena yra valdoma instinktų, kurie atitinka Visatos dėsnius. Žmogų taip pat veikia instinktai, bet jis gali rinktis. Kasdien atliekame šimtus pasirinkimų. Kartais ieškome pagalbos – norime, kad kažkas kitas mums padėtų, patartų, prognozuotų, planuotų, t.y. – pasirinktų už mus. Tai, beje, irgi yra pasirinkimas...

 

 
 
Griežčiausia askezė

- Kokia yra pati griežčiausia askezė?

- Tarpusavio bendravimas! Tai - sunki askezė.

Daug lengviau yra...

 
 
Abiejų kojų netekęs Irako karo veteranas tapo jogos instruktoriumi
Abiejų kojų netekęs Irako karo veteranas tapo jogos instruktoriumi

"Joga yra jungtis, kuri leidžia žmogui užmiršti dalykus, kurie skirsto jį pagal rasę, religiją, netgi traumas. Todėl visi mes galime kartu kvėpuoti ir gyventi. Kiekvienas praėjome savo asmeninį karą, kuris paliko žaizdas, kurias joga gali išgydyti"...

 
 
Gyvenimo prasmė

Radhanath Swami apie gyvenimo prasmę.
Paprastai iki širdies gelmių:
(rusų ir anglų k.)

 
 
Kuo yra blogai norėti materialių dalykų, kad gyvenimas būtų patogesnis?

Vėlgi matuokite pagal tai, ar esate prisirišę prie savo planų. Visi privalo pasirūpinti savo ateitimi. Jei tavo planas nepavyksta ir pradedi verkti, tada žinai, kad buvai prie jo prisirišęs. Tačiau jei nepasisekus gali nusišypsoti mąstydamas:

 
 
Ką reiškia jogos praktikoje naudojamas gestas „Namaste“?

Tai – nuolankumo gestas. O nuolankumas pats savaime jau yra stipri dvasinė praktika, kurios esmė yra ego tramdymas.
Simboliškai "Namaste" gestas reiškia visišką nuolankumą ir pasišventimą Aukščiausiajam. Ar susimąstėte, kodėl vakariečiai kartu sudėję delnus kreipiasi į Dievą, o rytiečiai – vieni į kitus?

 
 
Kaip perprasti save bei kitus. Išmintingi psichologo patarimai

Santykiai su kitais žmonėmis – dalykas sudėtingas. Ką jau bekalbėti – juk nelengva sutarti kartais net su pačiu savimi. Publikuojame 15 žymaus psichologo, psichoterapeuto Michailo Litvako patarimų, kurie padės išspręsti kai kurias gyvenimiškas problemas.

 

1. Aš nežinau kelio į sėkmę, bet žinau kelią į nesėkmę – tai noras visiems patikti...

 
 
Du sparnai

- Kuo remtis gyvenime – protu ar jausmais?
- Protas turi jausmus, o jausmai – protą.
- O kas yra geriau...

 
 
Troškimai

Tiek sielai, tiek protui, tiek kūnui nebus gana tiek, kiek jiems suteikiame. Troškimai – ne tik dideli gyvenimo planai ir dvasios norai. Tai mintys, kasdien aplankančios nepastebimai, jausmų nuotrupos, kūno poreikiai, žemiškos smulkmenos, trumpalaikiai siekiai, svajonės ir visa tai, ko laukiame. Troškimais pripildyta kiekviena gyvenimo akimirka.

 
 
Didingi dalykai gimsta iš mažų

Kiekvieno žmogaus gyvenimas iš tikrųjų susideda iš menkniekių. Didybė – tai mentalinė abstrakcija ir mėgstamiausia ego svajonė. Čia paradoksas tas, kad didybės pamatas – pagarba šios akimirkos smulkmenoms, o ne didybės idėjos vaikymasis.

 
 
Kelias į rojų

Kartą žymus samurajus, laimėjęs daugelį savo kovų, kreipėsi į išminčių, kad šis parodytų jam, „didžiajam kariui“, kelią į rojų.

Išminčius pradėjo juoktis...

 
 
Bernardinai.lt archyvas. Kuo rizikuoja keičiantis religiją žmogus - V. Juknaitė kalbina J. Ivanauskaitę

Kai imi mąstyti apie gyvenimo esmę, tai pinigų ir daiktų poreikis mažėja. Kartu visuomenei daraisi nenaudingas. Taigi vartojimas skatinamas visais įmanomais būdais. Tibetiečiai sako, kad Vakarai net budizmą padaro vartotojišką, jį iškreipia, paversdami savotiška psichologija, psichoterapija, priemone, padedančia patogiau gyventi visuomenėje, prie jos prisitaikyti.

 
 
Žolininkas siūlo kasdien gyventi su džiaugsmu

Yra li­go­nių ka­te­go­ri­ja – „mirš­tan­čios gul­bės“, ku­rie ser­ga dau­gy­be įsi­vaiz­duo­ja­mų li­gų, mi­na ke­lius pas gy­dy­to­jus, nuo­lat sė­di po­lik­li­ni­ko­se, pri­si­gal­vo­ja simp­to­mų, lau­kia vė­žio ir mir­ties, ir nie­kaip su­lauk­ti ne­ga­li. To­kio nei iš­gy­dy­ti ga­li, nei pa­dė­ti, nei jis no­ri pa­gy­ti.

To­kiems žmo­nėms trūks­ta gy­ve­ni­mo mei­lės.

 
 
<<  ankstesnis  3   4   5   6   7   8   9   10  sekantis  >>